Skip to content

A Journal of EAHIL 2016 Márciusi számának referátuma

  Az Európai Egészségügyi Információs és Könyvtári Szövetség folyóiratának 2016/1-es számában számos témakörben olvashatunk érdekes cikkeket.

  1. Sandy Campbell, a kanadai University of Alberta könyvtárosa a könyvtári adatbázisoknál használt keresést segítő funkciók terminológiájáról ír. Cikkéből megtudhatjuk, hogy mi a különbség az előre megadott és az elmentett keresési szűkítők között. /What is the difference between a filter and a hedge?

  2. A folyóirat második cikke az e-folyóiratok szerzeményezésének értékelésével foglalkozik „Növekvő átláthatóság az e-folyóiratoknál és a Nagy Üzlet. A tudományos, technológiai és orvosi (STM) folyóiratok átfogó értékelése” címen / Increasing transparency for e-journal subscriptions and Big Deals. A comprehensive assessment of e-journals in Science, Technology and Medicine (STM) /

  A cikk írói – Michelle F. Schaffer, Isabelle Kirgus és Gerhard Bissels – a Berni Egyetemi könyvtár munkatársai, akik a könyvtár elektronikus-folyóirat előfizetéseit vizsgálták felül.

  Céljuk az volt, hogy a használtság, az ár és az egy folyóiratra eső költség adataiból összehasonlíthatókká tegyék a 2014-es folyóirat beszerzéseket, és felülvizsgálják, hogy a nagyobb folyóirat csomagok valóban jó üzletnek bizonyulnak-e az egyedi folyóirat-előfizetésekkel szemben.

  Az Berni Egyetemi Könyvtár három nagy folyóirat-csomagja (Big Deals) fedi le az előfizetett folyóiratok számának nagy részét és ezzel arányban az előfizetésekre fordítható költségvetést is ezek a csomagok viszik el.  A használati statisztikáknál azonban már nem volt tetten érhető ez az arányosság. A csomagok egyes folyóirataira lebontott vizsgálata azt mutatta, hogy jellemzően a mag folyóiratok (“Core titles”),  azaz az adott kiadónál már korábban is előfizetett folyóiratok használtsága volt jellemző, miközben a  csomagba alacsony ár ellenében bekerült, korábban egyedi címként nem rendelt folyóiratok (“collection titles”) használtsága  nem volt tetten érhető.

  A cikkben olvashatunk a vizsgálat módszertanáról valamint, arról, hogy a használtság- és költségelemzések milyen eredményekre vezettek.

  3. Ezután egy sikeres könyvtáros tanulmányi csereprogramról olvashatunk: a Berni Egyetem Társadalom- és Megelőző Orvostani Intézet könyvtáros munkatársai 5 nap szakmai gyakorlaton vehettek részt a  londoni Royal Free Kórház Orvosi Könyvtárában. A csereprogram legfőbb célja az irodalomkutatás magasabb színvonalra való emelése, az orvosi adatbázisok keresőinek hatékonyabb használata / Swiss health librarians observing experienced search specialists and information skills trainers in London

  Olvashatunk még többek között

  • az egészségügyben dolgozók információs szükségleteiről /Information needs of the public health workforce in 2015/, amely az Egyesült Királyság Egészségügyi Fóruma két online felmérésének eredményét részletezi,
  • a tabletek szerepéről az orvosképzésben / iPads as digital platform for medical study: The SAMR model for mapping impact

  Mindannyian büszkék lehetünk Orbán Éva beharangozójára, amellyel a 2017-es Budapesti  Állat-egészségügyi Információs Szakemberek Nemzetközi Konferenciájára (International Conference of Animal Health Information Specialists) hívja fel a  külföldi kollégák figyelmét.