Alapszabály – Bevezető

I. ELNEVEZÉSE

1.§. 

(1) Az egyesület neve: Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége, 
angolul: Hungarian Medical Library Association
rövidített neve: MOKSZ

(2) Székhelye: 1088 Budapest Mikszáth tér 5.

(3) Működési területe: Magyarország

(4) Bélyegző köriratban. Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége, középen könyven ülő bagoly ábrázolása[…]

Letölthető PDF

Stratégiai koncepció

Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségének stratégiai koncepciója 2016-2020

Preambulum

A folyamatosan fejlesztett könyvtári rendszer a tudás forrásaként a társadalmi növekedés, a gazdasági fellendülés és az egyéni érvényesülés nélkülözhetetlen bázisa. A könyvtárak közszolgáltatásként, a társadalom valamennyi csoportja számára időbeli és térbeli korlátozás nélkül egyenlő esélyű hozzáférést biztosítanak korszerű gyűjteményeikhez és szolgáltatásaikhoz. Támogatják az ismeretszerzést, az információ kezeléséhez, hasznosításához szükséges készségek fejlesztését, közösségépítő tevékenységükkel növelik a társadalmi kohéziót. […]”

Teljes szöveg