Skip to content

Kik vagyunk?

A Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége (MOKSZ) az orvosi és/vagy egészségügyi gyűjtőkörű könyvtárak egyenlőségen alapuló önkéntesen létrehozott egyesülete.

1996 októberében 40 könyvtár képviselője alapította, tevékenységi köre többek között az alábbi feladatokra terjed ki:

  • a tagkönyvtárak együttműködésének koordinálása,
  • a tagkönyvtárak állományalakításának megkönnyítése tanácsadás, központi állomány-nyilvántartás és fölöspéldány-elosztás révén,
  • a könyvtári állomány egységes nyilvántartása és feltárása,
  • szakmai és módszertani tanácsadás, tapasztalatcsere, rendezvények szervezése,
  • a legkorszerűbb könyvtári technológiák ismertetése és terjesztése,
  • a könyvtárosok továbbképzése,
  • a tagkönyvtárak marketingtevékenységének és kutatómunkájának kezdeményezése és összehangolása,
  • a fenntartók és a felügyeleti szerv szükség szerinti tájékoztatása,
  • a tagkönyvtárak könyvtárközi kölcsönzésének és kiadványcseréjének egyszerűsítése és ésszerűsítése.

Elnökség

A jelenlegi elnökséget 2023-ban választották.

Szakterületi könyvtárak

A szervezetnek jelenleg 51 nyilvántartott tagkönyvtára van.

Bővebben…

Történet

“Önálló szervezetként pedig a SOTE Központi Könyvtárában 80 könyvtár 120 képviselőjének jelenlétében létrehozták a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségét 1996. október 16-án.”

Dokumentumok

Alapszabály – Beszámolók – Stratégiai koncepció – Adatkezelési nyilatkozat

Bővebben…

MOKSZ a sajtóban

Fókuszban az orvosi könyvtárosok

Bővebben…