Skip to content

A kutatás életciklusa és az orvosi könyvtárosok

  Andrea M. Ketchum „The research life cycle and the health sciences librarian: responding to change in scholarly communication” c. cikkének ismertetése

  Andrea M. Ketchum a Pittsburgh-i Egyetem könytárosa összefoglaló cikkében azt elemzi, hogy a tudomány kommunikációjában bekövetkezett változások (elsősorban az Internet és a digitális technológiák terjedése) hogyan hatnak vissza egy kutatás életciklusára és ezen keresztül az orvosi könyvtárosok munkájára is.

  A szerző 8 csoportba sorolta azokat a témaköröket és kérdéseket, amelyek megválaszolására a könyvtárosnak fel kell készülnie: a kutatás finanszírozásának lehetséges forrásai, irodalomkutatás, open access publikálás, adatmenedzsment, szerzői jogok, dokumentáció, a tudományos eredmények bemutatása és tudománymetriai kérdések.

  Az amerikai North Carolina-Chapel Hill Egyetem könyvtárának munkatársai egy workshop keretében részletesen kidolgozták azoknak a tevékenységeknek a listáját, amelyek elvégzésével a könyvtáros hatékony segítője lehet a kutatóknak. A listán szereplő feladatokat rendszerezve és a kutatás különböző szakaszaihoz rendelve állították össze az alábbi folyamatábrát:

  kutatas eletciklus

  (fordítás: Vaughan és mtsai., 2013 alapján, az eredeti ábra itt érhető el: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3794687/pdf/mlab-101-04-310.pdf)

  Kramer és Bosman munkája nyomán készült egy olyan összefoglaló ábra is, amely kimondottan a tudományos eredmények bemutatását segítő digitális eszközök áttekintésében nyújt segítséget. A szerzőpáros 101 olyan weboldalt, számítógépes programot és alkalmazást gyűjtött össze, amely a kutatás kezdetétől az elvégzett kutatás eredményeinek követéséig segítheti a tudósok munkáját. A „101 Innovations in scholarly communication” című ábra a következő linken érhető el: https://figshare.com/articles/101_Innovations_in_Scholarly_Communication_the_Changing_Research_Workflow/1286826

  Andrea M. Ketchum szerint a szakkönyvtári munka lényege az információk hatékony menedzsmentje. Összegzésként megállapítja, hogy a könyvtárosok jelentős támogatói lehetnek a tudományos közösségnek és annak az intézménynek, ahol dolgoznak.

  Az eredeti cikk a Journal of the Medical Library Association c. szakfolyóiratban jelent meg, itt olvasható: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5234449/