Skip to content

Könyvtári Figyelő 2018/2 sz

  Abstracts      171


  TANULMÁNYOK

  KOVÁCSNÉ KORENY Ágnes: Placemaking – a közkönyv-tári terek kialakításának elvi és gyakorlati kérdései       175
  TÓTH Máté: Olvasás és médiahasználat      188
  SKALICZKI Judit: A teljes körű minőségirányítás (TQM) könyvtári kialakítása és fejlesztése Magyarországon
  (1993–2017)       201


  MŰHELY

  KOLTAY Tibor: Az információs műveltség szemléletének változásai      219
  NÉMETH Tibor: A biográfiai index műfajának megújítási kísérlete a Magyar Életrajzi Kalauzban
  2. rész: Összehasonlító elemzések, felhasználási területek       229
  „A hely, ahol élünk” Könyvtárosok országos helyismereti konferenciája Székesfehérváron (Szőnyegi Hajnalka)     246


  E-LEARNING ÉS A KÖNYVTÁRAK

  BÁNKESZI Katalin – SZEPESI Judit: Az elektronikus tananyag      247


  MÚLTUNKBÓL

  POGÁNY György: Az ajánló bibliográfiák mint az olvasóvá nevelés és az olvasói propaganda eszközei az 50-es években        257


  NEKROLÓG

  Varga Ildikó (1937–2018) (Rácz Ágnes)       266
  Elhunyt Kondor Imréné (1930–2018) (S. P.)       268


  KITEKINTÉS

  GAÁLNÉ KALYDY Dóra: A LIBER stratégia 2018–2022    269
  NÉMETH Márton: Szubjektív beszámoló az IFLA wrocławi világkonferenciájáról       273


  KÖNYVSZEMLE

  Könyvtárügyünk története a Rákosi-korszakban: új kötet a „Nemzeti téka” sorozatban
  Fejezetek a magyarországi könyvtárügy történetéből (1945‒1956) (Szerk. Sonnevend Péter, közreműk., mutatók összeáll. Kégli Ferenc). Budapest, OSZK‒Gondolat K, 2018. 339 p. (Nemzeti téka) (Ism.: P. Toldi Márta)       279

  Laptervek, meg nem jelent lapok válogatott bibliográfiája
  Lakatos Éva: Kikötőben maradt hajók. Laptervezetek, meg nem jelent lapok válogatott bibliográfiája. [sajtó alá rend.
  kieg. Herendi László], Budapest, OSZK–Gondolat K., 2017. 198 p. (Nemzeti téka) (Ism.: Pogány György)       286


  KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ

  (REFERÁTUMOK)

  Könyvtár- és információtudomány     289
  Könyvtár- és tájékoztatásügy      292
  Könyvtárak és tájékoztatási intézmények     301
  Munkafolyamatok és szolgáltatások      308
  Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek     316
  Vezetés, irányítás      317
  Felhasználók és használat      323
  Információelőállítás, -megjelenítés és -terjesztés      330
  Könyvtárgépesítés, könyvtárépület      333
  Kapcsolódó területek      334