Skip to content

Könyvtári figyelő 2018/3. sz

  Abstracts      341


  TANULMÁNYOK

  HORVÁTH Zoltánné: Szemantikus hálók és mesterséges intelligencia 1. rész: Értelmezések és alkalmazások könyvtári nézőpontból       345


  MŰHELY

  DANCS Szabolcs: Bevezető Tóvári Judit A katalógus metamorfózisa. A Nyilatkozat a Nemzetközi Katalogizálási Alapelvekről (2016) fordítástervezetének terminológiai kérdései című cikkéhez      363
  TÓVÁRI Judit: A katalógus metamorfózisa. A Nyilatkozat a Nemzetközi Katalogizálási Alapelvekről (2016) fordítástervezetének terminológiai kérdései   364


  E-LEARNING ÉS A KÖNYVTÁRAK

  BÁNKESZI Katalin – SZEPESI Judit: Módszertan és eszköztár elektronikus tanulási környezetben   377


  MÚLTUNKBÓL

  POGÁNYÉ RÓZSA Gabriella: Historia domus 1945–1950. Források és adalékok a magyar Honvédség Egészségügyi Központ Tudományos Könyvtára és a Honvédorvos című szakfolyóirat történetéhez        391
  BIBOR Máté János: „nem kartoték-adat”. Soltész Zoltánné hagyatéka az ELTE BTK KITI Könyvtárában   402
  JÓNÁS Károly: A magyar képviselőház első könyvtárnokai   417
  BORVÖLGYI Györgyi: Hűséggel és bátorsággal: Mecénás Batthyányak   424


  KITEKINTÉS

  DANCS Szabolcs: Még mindig arra a temetésre várnak… Az új generációs INTERMARC-ban rejlő ígéretek és kihívások (Peyrard, S. – Roche, M.: Still waiting for that funeral. The challenges and promises of a next-gen INTERMARC   426

  KÖNYVSZEMLE

  A látható könyvtár Acél Zsolt: A látható könyvtár. A palatiumi Apolló-könyvtár és a római irodalmi élet. (Budapest, Gondolat, 2018. 222 p.) (Ism.: Pogány György)   431

  A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár ősnyomtatványai A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár ősnyomtatványai = Incu­nabula Bibliothecae Sancti Martini de Sacro Monte Pannoniae (PFK–INC), Összeáll. W. Salgó Ágnes, (Pannonhalma, Bencés Kiadó, 2017. 258 p.) (Ism.: Bánfi Szilvia)   435

  Huszonegy könyv a gyermek- és felnőttkorból – hat évtized után Bényei Miklós: Újraolvasva – hatvan, hatvanöt év múlva (Debrecen, Kiss József Kvk., 2018. 144 p.) (Ism.: Murányi Lajos)   438


  KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ

  (REFERÁTUMOK)

  Könyvtár- és információtudomány     443
  Könyvtár- és tájékoztatásügy      447
  Könyvtárak és tájékoztatási intézmények     454
  Munkafolyamatok és szolgáltatások      461
  Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek     471
  Vezetés, irányítás      473
  Felhasználók és használat      478
  Információelőállítás, -megjelenítés és -terjesztés      483
  Könyvtárgépesítés, könyvtárépület      488
  Kapcsolódó területek      494