Skip to content

Hazai szaklapok

  A könyvtárszakma országos terjesztésű folyóirata. Kiadja az Országos Széchényi Könyvtár 

  http://ki2.oszk.hu/3k/


  HU ISSN 0023-3773

  Országos szakfolyóirat, amely tanulmányokat, szemléket, könyvismertetéseket, fordításokat és referátumokat ad közre. A Könyvtári Figyelő teljes szövege az Interneten is elérhető.

  https://ki.oszk.hu/konyvtar/konyvtari-figyelo


  A Magyar Könyvtárosok Egyesületének webmagazinja. 

  “A Webmagazinnal az a célunk, hogy az immár 80 éve működő, nemzetközi relációban is elismert, az olvasáskultúra, az elektronikus írástudás terjesztésében, az élethosszig tartó ismeretszerzésben nagy múlttal bíró MKE tevékenységéről friss felületen és formában adjunk hírt, növelve imázsunkat a szakma és a társadalom felé. A kiadvány korszerű formában jeleníti meg az egyesület és az egyesületi tagok munkájában rejlő értékeket. 

  A magazin elősegíti a 29 szekcióban tevékenykedő 2200 tagunk, és partnerkapcsolataink együttműködését, az MKE és az IFLA (könyvtáros szervezetek nemzetközi szövetsége) történések nyomon követését. Bemutatkozási lehetőséget biztosít a szekciós programoknak, valamint a publikációs tevékenységet folytató „web újságíró” és potenciális „web újságíró” kollégáinknak hírek, újdonságok, szakmai anyagok közlésére, ezzel növelve egyesületünk átláthatóságát, hitelességét.”

  Az online újság főbb célcsoportjai: MKE tagok, potenciális MKE tagok; könyvtárak és könyvtárosok; civil Közgyűjteményi és kulturális szervezetek; együttműködő és potenciális partnerek, támogatók és kapcsolati hálónk további tagjai: oktatási intézmények, KKDSZ, kulturális intézetek, könyvkiadók, könyvkereskedők, EEM, szakmai kollégiumok, szimpatizáns, érdeklődő magánszemélyek és a „média”. Minthogy az MKE szoros kapcsolatot ápol a határon túli magyar szakmai társszervezetekkel, elektronikus újságunk célcsoportjának ő tagságukat is tekintjük.”

  (https://mke.info.hu/konyvtarvilag/kedves-olvaso/)


  A 2018-ban 65. évfolyamába lépő, havi periodicitású Tudományos és Műszaki Tájékoztatás (TMT) c. országos szakfolyóiratot a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár szerkeszti és adja ki. A lap a könyvtárügy és a szakirodalmi, szakmai tájékoztatás elvi és gyakorlati kérdéseivel – kiemelten az információs és a tudástársadalom fejlődésének a könyvtáros szakmát érintő kérdéseivel, a korszerű információs technológia alkalmazásával – foglalkozik.

  A lap állandó rovatai:

  Ajánlások: az egyes számokat bevezető, a szerkesztő illetve egy- egy szerző ajánlása.

  Cikkek, tanulmányok: (külön rovatcím nélkül) két, három aktuális témával foglalkozó írás. Tematikus számoknál, egy adott könyvtár bemutatkozásánál több szerző kisebb terjedelmű cikke található.

  Műhelymunkák: a könyvtárakban folyó új kezdeményezések ismertetése.

  Beszámolók, Szemlék, Referátumok

  Hírek 

  A TMT Tanácsadó testületének tagjai:

  Barátné Hajdu Ágnes, Dancs Szabolcs, Drótos László, Kiszl Péter, Kokas Károly, Kovácsné Koreny Ágnes, Moldován István 

  A TMT Szerkesztősége (K épület, földszint 53.)

  Fonyó Istvánné (szerkesztő)
  Email: tmt@omikk.bme.hu
  ifonyo@omikk.bme.hu

  Berke Barnabásné (olvasószerkesztő)
  Email: tmt@omikk.bme.hu
  ksz@omikk.bme.hu

  Fritzné Tószeczki Mária
  Tel. / Fax: 463–2446
  Email: tmt@omikk.bme.hu
  mfritz@omikk.bme.hu

  Preusser Katalin
  Tel. / Fax: 463–2446
  Email: tmt@omikk.bme.hu
  kpreusser@omikk.bme.hu(https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/about)

  Tetejére ↑