EAHIL (the European Association for Health Information and Libraries)

Az EAHIL 1986-ban alakult. Célja, hogy a különböző országok orvosi/egészségügyi könyvtárainak együttműködése, a tapasztalatok megosztása révén fejlessze a könyvtárak szolgáltatásait az egészségügy területén. Magyarországon is több orvosegyetemi és szakkönyvtár tagja a szervezetnek, akik több workshopon és konferencián képviselték intézményüket.
honlapjuk címe: http://eahil.eu/
Szakmai anyagok, cikkek, hírek az 1987-2004 között megjelent Hírlevelükben és 2005-től a folyóiratukban jelennek meg. http://ojs.eahil.eu/ojs/index.php/JEAHIL

MKE (Magyar Könyvtárosok Szövetsége)

Az MKE a könyvtárosok, szakinformációs szakemberek országos hatáskörű,  nonprofit szervezete, 1935-ben alakult. Az egyesület részt vesz a könyvtárpolitika és szakinformációs politika alakításában.
honlapjuk címe: http://mke.info.hu/
Folyóiratuk: Könyvtárvilág. A webmagazin az MKE tevékenységéről ad hírt. Lehetőséget biztosít szakmai cikkek, beszámolók megjelentetésére. A szekciók rendezvényeiről lehet olvasni benne. Mentorokat ajánl egy-egy szakterülethez.
A Vándorgyűlés az MKE szakmai napjainak ad helyet mindig más-más városban.

IKSZ (Informatikai és Könyvtári Szövetség)

Az IKSZ a könyvtárak és informatikai intézmények szakmai képviseleti, érdekegyeztető közhasznú szervezete. 1990. évi megalakulása óta célja „a társadalom egésze számára az optimális könyvtári és információs szolgáltatások fenntartása, ennek érdekében a könyvtári rendszer működőképességének fejlesztése, a könyvtárakban található értékek megőrzése, a könyvtári és információs szolgáltatások színvonalának emelése, a jogszabályok és a szakmai követelmények érvényesítése.” (Alapszabály, bevezetés)
honlapjuk címe: http://iksz.org.hu/
Szervezi az Internet Fiesta-t és az Országos Könyvtári Napokat.

EKE (Egyházi Könyvtárak Egyesülése)

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése ökumenikus munkaközösség, egyesület. 1994-ben alakult. A csatlakozott gyűjtemények között vannak katolikus, evangélikus, református, ortodox, unitárius, izraelita, baptista felekezetű könyvtárak. A szervezet alapszabályban megfogalmazott célja: „… a magyarországi egyházi könyvtárak együttműködésének előmozdítása, lehetőség szerinti közös álláspont kialakítása és tapasztalatok kicserélése az alábbi területeken: az egyházi könyvtáraknak egyházukban és a társadalomban betöltendő szerepe, könyvtári feldolgozó munka és gyűjtőkörök, valamint muzeális értékek őrzése”.
honlapjuk címe: http://www.eke.hu/
Hírlevelük 2004 óta jelenik meg.

EKK (Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma)

“Az EKK tudományos, nevelési és oktatási, kulturális tevékenységet és a kulturális örökség megóvását végző, egyesületi formában működő  közhasznú szervezet. Az EKK a magyar felsőoktatási könyvtárak szakmai képviseleti és érdekegyeztető szervezete. Célja, hogy tudományos, oktatási és kulturális valamint kulturális örökséget megőrző tevékenységével elősegítse a felsőoktatási könyvtári rendszer működőképességének fejlesztését, a könyvtárakban található értékek megőrzését, a könyvtári és információs szolgáltatások színvonalának emelését, a jogszabályok és szakmai követelmények érvényesítését.” (honlap – cél és tevékenység)
honlapjuk címe: https://ekk.org.hu/
Jogszabálytervezetek véleményezése, szakmai állásfoglalások elérése: https://ekk.org.hu/szakmai-anyagok-2/

IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions)

“A Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetsége (International Federation of Library Associations and Institutions – IFLA). A világ könyvtáros szakmai egyesületeinek legfőbb érdekképviseleti szerve, az egyesületek, a könyvtárak, a felhasználók érdekeinek és igényeinek a legfőbb szószólója. Működésének kiemelkedő területét képezi még a nemzetközi érvényű könyvtári normatívák és irányelvek kidolgozása, alapelvek megfogalmazása, s a könyvtárak helyzetét bemutató statisztikák és egyéb információforrások közreadása.” (wikipédia) 1927-ben alapították.
honlapjuk címe: https://www.ifla.org/
Kongresszusaik: https://www.ifla.org/congress/

LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Association of European Research Libraries)

A Kutató Könyvtárak Európai Szövetsége 1971-ben alakult meg 450 nemzeti, egyetemi és kutató könyvtárból.
Stratégiájuk ( 2018-2022 ) főbb kulcsszavai: FAIR, Open Science, digitális készségek kialakítása, innovatív tudománymetria, digitális bölcsészet, adatbányászat, szolgálati portfólió alakulása, a könyvtár partner a kutatási infrastruktúrában, adatgondnokság (data curator).
honlapjuk címe: https://libereurope.eu/
Folyóiratuk: https://www.liberquarterly.eu/

MLA (The Medical Library Association)

Az 1898-ban alapított MLA globális, nonprofit szervezet, melynek több mint 400 intézmény és 3000 információs, könyvtáros szakember a tagja az egészségügy területén. Oktatja a szakembereket, támogatja a kutatást és elősegíti az egészségtudományi infromációhoz jutást.
honlapjuk címe: https://www.mlanet.org/
Kiadványaik: https://www.mlanet.org/p/cm/ld/fid=65

Tetejére ↑

Tags: